BẢNG GIÁ DIỆN TÍCH DƯỚI 70m2:

Giá thiết kế: 180.000đ/1m2

BẢNG GIÁ DIỆN TÍCH trên 70m2:

Giá thiết kế: 160.000đ/1m2

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KHÁC

Tùy thuộc vào diện tích, phong cách và công trình:
Giá thiết kế 100.000đ/m2-300.000đ/m2