C31601_VINHOME CENTERPARK

  • Địa chị: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Quận Bình Thạnh, tp.Hồ Chí Minh
  • Diện tích: 120m2
  • Hạng mục: thi công nội thất.
  • Thời gian hoàn thành: 1 tháng.
  • Thiết kế và thi công: vnconcept.com