C3_ Vinhome Center Park

  • Địa chị:   208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Quận Bình Thạnh, tp.Hồ Chí Minh
  • Diện tích: 115m2
  • Hạng mục: thi công nội thất.
  • Thời gian hoàn thành: 1 tháng.
  • Thiết kế và thi công: vnconcept.com