Chung Cư La Astoria Quận 2

  • Diện tích 132 m2.
  • Chi phí đầu tư dự tính 300 triệu.