Nghĩa Thục_Quận5

  • Địa chị: Đường Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: thi công nội thất.
  • Thời gian hoàn thành: 1 tháng.
  • Diện tích: 130m2
  • Thiết kế và thi công: vnconcept.com