Park Riverside Q9

  • Địa chị: 101 Bưng Ông Thoàn,p. Phú Hữu, quận 9, hcmc.
  • Diện tích: 150m2 Hạng mục: thi công nội thất.
  • Thời gian hoàn thành: 1 tháng.
  • Thiết kế và thi công: vnconcept.com